Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

ЗАПОВЕД


Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“

През 1957 г в Бояново се открива селскостопански техникум в сградата на бившото земеделско училище с директор Стоян Иванов Стоянов.
Адрес: с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул.”Драма” № 2А
Контакти:
+359 (0) 4723 22 40
+359 (0) 8944 46 377
E-mail: pgmss_bo@abv.bg


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“- 2019г.

От 21 до 23 март 2019 година в гр.Карнобат се проведе регионалният кръг на Десетото национално състезание по професия „Млад ...
Повече информация