Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА“- С. БОЯНОВО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА“- С. БОЯНОВО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“

На 06.02.2019 г. в ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“-с. Бояново се проведе училищния кръг на националното състезание „Млад фермер“ за 2019 г. Проявата се организира от Министерството на образованието и науката с партньорското участие на Аграрен университет- гр. Пловдив.…

Доставка чрез закупуване на нов трактор за нуждите на производствения процес на помощното стопанство на ПГ МСС „Ернесто Че Гевара

  Документация Техническа спецификация ___________________________________________________________________ Обява чл.20, ал.3 от ЗОП – дата на публикуване /19 октомври 2017 год./ Връзка към сайта на АОП Срок за получаване на офертите: Дата: 24.10.2017 г. Час: 17:00ч. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 25.10.2017…