Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново


Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“

През 1957 г в Бояново се открива селскостопански техникум в сградата на бившото земеделско училище с директор Стоян Иванов Стоянов.
Адрес: с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул.”Драма” № 2А
Контакти:
+359 (0) 8944 46 377
E-mail:  info-2831610@edu.mon.bg


Успехи за младите фермери от ПГ по МСС – с. Бояново

Всяка година учениците от ПГ по МСС в село Бояново, с директор инж. агроном Димчо Георгиев, се подготвят и участват ...