Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

ЗАПОВЕД


Професионална Гимназия по МСС “Ернесто Че Гевара”

През 1957 г в Бояново се открива селскостопански техникум в сградата на бившото земеделско училище с директор Стоян Иванов Стоянов.
Адрес: с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул.”Драма” № 2А
Контакти:
+359 (0) 4723 22 40
+359 (0) 8944 46 377
E-mail: pgmss_bo@abv.bg


СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

За поредна година в страната се провежда инициативата „Седмица на професионалните умения“. С настоящото пето издание хората от всички възрасти ...
Повече информация