Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново


Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“

През 1957 г в Бояново се открива селскостопански техникум в сградата на бившото земеделско училище с директор Стоян Иванов Стоянов.
Адрес: с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул.”Драма” № 2А
Контакти:
+359 (0) 4723 22 40
+359 (0) 8944 46 377
E-mail: pgmss_bo@abv.bg


СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

През учебната 2022/2023г. в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ – с.Бояново стартира изпълнението на дейностите ...
Повече информация