Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново


Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“

През 1957 г в Бояново се открива селскостопански техникум в сградата на бившото земеделско училище с директор Стоян Иванов Стоянов.
Адрес: с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул.”Драма” № 2А
Контакти:
+359 (0) 8944 46 377
E-mail:  info-2831610@edu.mon.bg


СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 18.11.2023 г. (събота) от 10:00 часа в ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“ – село Бояново ще ...