Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново