Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

За нас

Училището разполага с училищен корпус, който е разположен в триетажна масивна сграда с площ на всеки етаж около 400 кв.м.

За учениците има на разположение общежитие, което представлява двуетажна масивна сграда с площ от над 1000 кв.м. Сградата е предназначена за самоподготовка, почивка и спане на учениците настанени в нея. Гимназията ни разполага със стопански двор с площ 63 дка, в който се намират учебни работилници за провеждане на практика, учебен полигон за кормуване, учителска стая за учителите по практика, диагностичен пункт, говедарник, свинарник, склад за материали и резервни части, навес за дърва и бали за храна на животните, трайни насаждения и опитно поле. Учебните работилници, кабинети и складове са едноетажни с площ от над 1000 кв.м.

Гимназията разполагаме със собствена земя с площ близо 140 дка, намираща се в местността „Станков бюлюк” в близост до с Бояново. Имота е нива и го обработваме, като същевременно там се провеждат практични занимания с учениците. От 21.07.2008 г. на гимназията ни се запазва правото безвъзмездно да ползваме земеделски земи от ДПФ с площ близо 500 дка /два имота/ в землището на с. Дъбово, общ. Болярово, обл. Ямбол. Земеделските земи ги обработваме с наша техника и наш персонал, а добитата продукцията служи за изхранване на нашите животни.

Училището е създадено през есента на 1939 година от Министерството на земеделието и държавните имоти. През първите години занятията са се водили в частна къща, а практическите упражнения са се водили в личните стопанства на жителите на село Бояново. Курсът на обучение е бил 2 години и учениците са постъпвали след завършване на трети прогимназиален клас (след основно образование). Младежите са се обучавали на земеделие, овощарство, зеленчукопроизводство, млекраство и ветеринарна медицина. Девойките са изучавали шев и кройка, консервиране, готварство, общо земеделие и животновъдство.

Първият директор на училището е била Стефана Добрева – агроном. Строежът на сградата, в която се помещава училището днес е започнат през 1937 год. и завършен със силите на кметството и общината през 1942 год. Тогава за първи път учениците стъпват в новото училище. През втората световна война, сградата е ползвана за лазарет и складове, а след това за клиника. Последният двегодишен курс на обучение е бил през периода 1947-1949 год.

На 1 септември 1957 год. Министерството на земеделието разкрива в сградата на Допълнителното земеделско училище Селскостопански техникум с четиригодишен срок на обучение със специалности растениевъдство и живитновъдство. За първи директор на техникума е бил назначен Стоян Иванов Стоянов. Директори още са били Тодор Киров и Димитър Куманов.

От 1971 година училището е вече Машинотракторно, а от 1972 год. от Професионално техническо, то прераства в СПТУ по МСС.