Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Бюджет


Информация за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2023 година


Протокол от общото събрание за третото тримесечие в ПГ по МСС Ернесто Че Гевара – информация за изпълнението на Бюджета за третото тримесечие на 2023г


Протокол от общото събрание за второ тримесечие в ПГ по МСС Ернесто Че Гевара – информация за изпълнението на Бюджета за второто тримесечие на 2023г


Общото събрание за първото тримесечие на ПГ по МСС Ернесто Че Гевара – информация за изпълнението на Бюджета за първото тримесечие на 2023г.


Общото събрание за четвъртото тримесечие на ПГ по МСС Ернесто Че Гевара – информация за изпълнението на Бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 год.


Информация за изпълнението на Бюджета за първото тримесечие на 2022 година


Информация за изпълнението на Бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 г.


Информация за изпълнението на Бюджета за третото тримесечие на 2021 г.


Информация за изпълнението на Бюджета за второто тримесечие на 2021 г.


ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НО 2021 ГОД.


Получени дотации и касово изпълнение на бюджета за 2020 год.


Протокол от Общо събрание четвърто тримесечие на 2020 г. ПГ по МСС


Протокол №06-07.10.2020 г. от Общо Събрание – ПГ по МСС с. Бояново


Протокол от Общо Събрание за второ тримесечие 2020 г. на ПГ по МСС Ернесто Че Гевара с. Бояново


ПРОТОКОЛ 4 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПГ ПО МСС С. БОЯНОВО


Протокол 3 Общо събрание ПГ по МСС с.Бояново


Протокол от общо събрание трето трим.2019г.


Протокол общо събрание II-ро трим.2019г.


Протокол за проведено общо събрание I-во трим.2019г


Протокол общо събрание IV-то трим. 2019г.


Протокол от общо събрание II-ро трим.2018г.


Протокол от общо събрание І-во трим.2018г


Протокол от общо събрание за изпълнение на Бюджет 2017 за първо тримесечие – Изтегли от тук