Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Бюджет

Информация за изпълнението на Бюджета за второто тримесечие на 2021 г.


ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НО 2021 ГОД.


Получени дотации и касово изпълнение на бюджета за 2020 год.


Протокол от Общо събрание четвърто тримесечие на 2020 г. ПГ по МСС


Протокол №06-07.10.2020 г. от Общо Събрание – ПГ по МСС с. Бояново


Протокол от Общо Събрание за второ тримесечие 2020 г. на ПГ по МСС Ернесто Че Гевара с. Бояново


ПРОТОКОЛ 4 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПГ ПО МСС С. БОЯНОВО


Протокол 3 Общо събрание ПГ по МСС с.Бояново


Протокол от общо събрание трето трим.2019г.


Протокол общо събрание II-ро трим.2019г.


Протокол за проведено общо събрание I-во трим.2019г


Протокол общо събрание IV-то трим. 2019г.


Протокол от общо събрание II-ро трим.2018г.


Протокол от общо събрание І-во трим.2018г


Протокол от общо събрание за изпълнение на Бюджет 2017 за първо тримесечие – Изтегли от тук