Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Новини

Успехи за младите фермери от ПГ по МСС – с. Бояново

Успехи за младите фермери от ПГ по МСС – с. Бояново

Всяка година учениците от ПГ по МСС в село Бояново, с директор инж. агроном Димчо Георгиев, се подготвят и участват в Национално състезание „Млад фермер“. Само преди дни премина регионалният етап с участието на 13 отбора от професионални гимназии. Състезателните…

На 15 септември ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“ в село Бояново даде начало на учебната 2023/2024 година

Нова учебна година и за ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“ в село Бояново с директор инж. агр. Димчо Жечев. След няколкогодишното COVID вцепенение, училището най-после се оживи смело от смях и музика, от споделени летни мигове и надежди за…

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

През учебната 2022/2023г. в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ – с.Бояново стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския…

Среща с представители на МИГ-Елхово-Болярово и ученици от ПГМСС „Ернесто Че Гевара“

Среща с представители на МИГ-Елхово-Болярово и ученици от ПГМСС „Ернесто Че Гевара“

На 7.12.2022 от 11:00 часа се проведе среща между представители на МИГ-Елхово-Болярово и ученици от Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“ – с. Бояново. Тема на срещата бе „Възможността за подкрепа на за местното развитие на селските райони“. Учениците…