Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Контакти

Адрес: с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул.”Драма” № 2А
Контакти:
+359 (0) 4723 22 40
+359 (0) 8944 46 377
E-mail: info-2831610@edu.mon.bg