Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Обществен съвет

1. Венета Димитрова – Председател на общественият съвет към ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“ – с. Бояново и Секретар на Община Елхово
2. Таня Бончева – Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – гр. Ямбол
3. Недка Илиева – представител на родителите
4. Дойчо Дойчев – представител на родителите
5. Атанас Колев – представител на родителите

Общественият съвет е определен със заповед 208 от 21.12.2016 год. и е с мандат до 31.12.2019 год.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГ по МСС „ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА“ – С. БОЯНОВО, ОБЛ.ЯМБОЛ – изтегли от тук


Учредително заседание на Обществения съвет
10.02.2023г.

Поименен състав на Обществения съвет
17.12.2019г.

Покана до членовете на Обществения съвет
17.12.2019г.

Покана за събрание на родители за избор в Обществен съвет
02.12.2019г.

Покана за среща на родители за избор в Обществен съвет
26.11.2019г.