Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Профил на купувача

Доставка чрез закупуване на нов трактор за нуждите на производствения процес на помощното стопанство на ПГ МСС „Ернесто Че Гевара

  Документация Техническа спецификация ___________________________________________________________________ Обява чл.20, ал.3 от ЗОП – дата на публикуване /19 октомври 2017 год./ Връзка към сайта на АОП Срок за получаване на офертите: Дата: 24.10.2017 г. Час: 17:00ч. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 25.10.2017…