Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Доставка чрез закупуване на нов трактор за нуждите на производствения процес на помощното стопанство на ПГ МСС „Ернесто Че Гевара

 

___________________________________________________________________

Срок за получаване на офертите:
Дата: 24.10.2017 г. Час: 17:00ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 25.10.2017 г. Час: 11:00ч.

___________________________________________________________________

Протокол

Договор за изпълнение на обществена поръчка