Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

За ученика

График – изпити самостоятелна форма на обучение сесия Юни 2020-2021 год. ПГ по МСС Ернесто Че Гевара


Военна подготовка 9 и 10 клас – размер на файла 136 МБ


График на провеждане на дистанционно обучение


График за провеждане на изпити – самостоятелна форма – сесия февруари-март 2020-2021 год.


График за провеждане на дистанционно обучение


Информация за учениците от самостоятелна форма на обучение


График за провеждане на изпити СФО – сесия ноември-декември 2020г.


График за Изпити Самостоятелна форма на обучение сесия Юли на уч. 2019-2020 г. ПГ по МСС с. Бояново


График изпити-самостоятелна форма, сесия II-III 2020г.


График изпити – самостоятелна форма на обучение, ноемврийска сесия уч.2019-2020г.


График изпити поправителна сесия м.VI.2019г. 16 05 2019


График за изпити самостоятелна форма сесия II-III 2019 г.


График за изпити самостоятелна форма – ноемврийска сесия 2018/2019


График за изпити самостоятелна форма


Променен график за изпити за самостоятелна форма на обучение – февруарска сесия за учебната 2017-2018 год.


График за изпити – самостоятелна форма на обучение – ноемврийска сесия на учебната 2017/2018 година