Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

За ученика

График за класни и контролни работи втори срок 2023-2024 г.


Седмично учебно разписание за втори срок на учебната 2023 – 2024 г.


График за провеждане на изпити, самостоятелна форма на обучение , сесия ноември-декември 2023г-2024г.


График за провеждане на изпити, самостоятелна форма на обучение , сесия февруари-март 2023-2024г.


График за класни и контролни работи първи срок 2023-2024г.


Седмично учебно разписание за първи срок на учебната 2023 -2024г.


График за провеждане на изпити, самостоятелна форма на обучение, сесия февруари – март 2023г.


ЗАПОВЕД ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ЯНУАРИ 2023г.


График за класни и контролни работи за втори срок 2022 – 2023г.


Седмично разписание за втори учебен срок 2022 – 2023


График за класни и контролни през първия учебен срок на 2022-2023 година


Седмично разписание за първия учебен срок на 2022-2023 година


График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение за учебната 2022-2023 сесия ноември-декември


График за провеждане на изпити самостоятелна форма, сесия юни-юли 2021-2022 година


Заповед за преминаване в ОРЕС


ГРФИК за провеждане на изпити самостоятела форма на обучение за уч. 2021- 2022, сесия 11-12 м.


График – изпити самостоятелна форма на обучение сесия Юни 2020-2021 год. ПГ по МСС Ернесто Че Гевара


Военна подготовка 9 и 10 клас – размер на файла 136 МБ


График на провеждане на дистанционно обучение


График за провеждане на изпити – самостоятелна форма – сесия февруари-март 2020-2021 год.


График за провеждане на дистанционно обучение


Информация за учениците от самостоятелна форма на обучение


График за провеждане на изпити СФО – сесия ноември-декември 2020г.


График за Изпити Самостоятелна форма на обучение сесия Юли на уч. 2019-2020 г. ПГ по МСС с. Бояново


График изпити-самостоятелна форма, сесия II-III 2020г.


График изпити – самостоятелна форма на обучение, ноемврийска сесия уч.2019-2020г.


График изпити поправителна сесия м.VI.2019г. 16 05 2019


График за изпити самостоятелна форма сесия II-III 2019 г.


График за изпити самостоятелна форма – ноемврийска сесия 2018/2019


График за изпити самостоятелна форма


Променен график за изпити за самостоятелна форма на обучение – февруарска сесия за учебната 2017-2018 год.


График за изпити – самостоятелна форма на обучение – ноемврийска сесия на учебната 2017/2018 година