Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

ПГМСС “Ернесто Че Гевара” – с. Бояново бе домакин на национално съвещание с директори на земеделски гимназии в страната

ПГМСС “Ернесто Че Гевара” – с. Бояново бе домакин на национално съвещание с директори на професионални земеделски гимназии от цялата страна. Домакин на тази среща бе г-н Димчо Жечев – дългогодишен директор на земеделската гимназия в община Елхово. На съвещанието бяха още Стойко Стойков – Началник на РИО гр. Ямбол, инж. Роса Георгиева – старши експерт по ПО в РИО гр. Ямбол и Веселина Пехливанова – кмет на село Бояново.

Директорът на земеделската гимназия в община Елхово запозна присъстващите с историята на училището, с материалната база, како и образователния процес в училището. ПГМСС “Ернесто Че Гевара” – с. Бояново е единственото училище в страната с това име. В училището се обучават 140 ученици от различни области в региона, а именно: Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Учениците се обучават в две специалности земеделец и механизатор на селскостопанска техника.

Директорът на земеделската гимназия потвърди пред присъстващите колеги, че от завършилите ученици няма регистрирани в бюрата по труда и нещо повече, заплащането на неговите възпитаници е над средната работна заплата в страната. Обучаващите се в земеделската гимназия са на пълен пансион и осигурен транспорт. Освен осигурените общежития за възпитаниците, училището осигурява и тяхното изхранване, като продукцията в столовата е предимно произведена в учебното заведение. Към училището име 20 декара опитно поле, което предимно е засято със зеленчуци, а местната и млечна продукция се осигурява от животните, които се отглеждат в училището от младите фермери.

В завършек г-н Жечев сподели пред своите колеги за предстоящото изпълнение на проект за обновяване на сградният фонд на учебен корпус и общежитието, което предстои да стартира тази година, чрез договор подписан между Община Елхово и Министерство на регионалното развитие и благоустройство по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, което ще направи земеделската гимназия още по-привлекателна за бъдещите земеделци в региона.

На срещата още бе споделения опит и добри практики в професионалното образование, а самият повод за срещата на директорите на професионалните гимназии в село Бояново, бе провеждащото се в момента Националното състезание “Млад фермер”, което тази година ще се провежда в град Ямбол в ПГЗ „Христо Ботев“ от 12 до 14 май. В това състезание ще вземат участие и възпитаници от земеделската гимназия в село Бояново, които се представиха успешно на регионалния кръг за Южна България в Свиленград през месец април тази година.