Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА“- С. БОЯНОВО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“

На 06.02.2019 г. в ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“-с. Бояново се проведе училищния кръг на националното състезание „Млад фермер“ за 2019 г. Проявата се организира от Министерството на образованието и науката с партньорското участие на Аграрен университет- гр. Пловдив.
Участие в състезанието взеха 11 ученици. Състезателите демонстрираха придобити практически знания и компетенции по растениевъдство, земеделска техника и умения за работа в екип.
Училищните комисии в отделните направления извършиха оценяване на състезателите по поставения регламент.
Инж.агр. Димчо Георгиев, директор на ПГ по МСС- с. Бояново благодари на участниците за доброто им представяне и връчи на класиралите се на първите места участници грамоти и предметни награди, както следва:
Модул „Растениевъдство“
1-во място- Костадин Маринов Георгиев/ ученик от 11 клас/
2-ро място- Николай Иванов Колев/ученик от 9 клас/
3-то място- Михаил Илиев Тодоров /ученик от 9 клас/
Модул „Механизация на селското стопанство“
1-во място- Васил Иванов Димитров/ ученик от 11 клас/
2-ро място- Костадин Маринов Георгиев/ ученик от 11 клас/
3-то място- Ангел Иванов Манчев/ученик от 12 клас/
В следващите дни предстои подготовка за регионалния кръг на състезанието „Млад фермер“- 2019 г., който ще се състои от 21.03-2019 г. – 23.03.2019 г. в гр. Карнобат.
Състезатели и ръководители ще работят с амбицията за достойно представяне.