Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“- 2019г.

От 21 до 23 март 2019 година в гр.Карнобат се проведе регионалният кръг на Десетото национално състезание по професия „Млад фермер“ – 2019 г., с участието на 22 отбора от професионалните гимназии по селско стопанство и земеделие от Южна България.

Събитието беше организирано от Министерството на науката и образованието с партньорското участие на Аграрен университет гр. Пловдив. Домакин на състезанието беше ПГССМ – гр. Карнобат, с подкрепата на РУО – гр. Бургас.

Състезателите демонстрираха придобитите практически знания и компетентности по растениевъдство, животновъдство, механизация на селското стопанство и умения за работа в екип. Осъществи се и междуучилищно и професионално сътрудничество и съревнование.

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“, с. Бояново, участва в състезанието с отбор от трима участници под №12.
По модул „животновъдство“ се представи ученикът Ангел Иванов Манчев от 12 клас, чието участие изискваше познания в областта на доилната техника и подготовката за доене както и разпознаване на видовете фуражи и минерални добавки. Оценяването е по точкова система – бързина и прецизност на изпълнението.

По модул „Механизация на селското стопанство“ се състезава ученикът Васил Иванов Димитров от 11 клас, който показа майсторски умения в управление на трактор и решаване на електронен тест по безопасност на движението по пътищата. Оценяването е по точкова система – за време и прецизност на управлението.

По модул „Растениевъдство“ участва ученикът Костадин Маринов Георгиев от 11 клас, който демонстрира умения в разпознаване, който демонстрира умения в разпознаване както на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически, зеленчукови и трайни култури, така и в резитбата на лозя по формировка видоизменен Мозер. Оценяването е по точкова система – за бързина и прецизност на изпълнението.

Ученикът Костадин Маринов Георгиев от 11 клас, взел участие по модул „Растениевъдство“ се класира и ще участва в националното състезание „Млад фермер 2019“, което ще се проведе от 23 до 25април 2019 г. в Професионална гимназия по аграрно стопанство в гр. Добрич.

Състезатели и ръководители ще работят с амбицията за достойно представяне.