Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

За поредна година в страната се провежда инициативата „Седмица на професионалните умения“. С настоящото пето издание хората от всички възрасти се насърчават да откриват своите таланти и да развиват уменията си в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез професионално образование и обучение. Тази година инициативата се провежда под мотото: “Открий своя талант. Своя път. Своя избор.” С поредица от дейности Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ се включи в инициативата на Европейската комисия. Чрез информационни бюлетини бяха представени специалностите в гимназията и възможностите за реализация. Много ученици се включиха активно в изработването на материалите, с които представиха своите специалности. Изработени са рекламни материали, популяризиращи дейността на учебния център към ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“, предоставящ възможност за придобиване на категории за работа със земеделска техника и за граждани от различни възрасти.

Изтегли презентация от тук: ПГ по МСС