Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Среща с представители на МИГ-Елхово-Болярово и ученици от ПГМСС „Ернесто Че Гевара“

На 7.12.2022 от 11:00 часа се проведе среща между представители на МИГ-Елхово-Болярово и ученици от Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“ – с. Бояново. Тема на срещата бе „Възможността за подкрепа на за местното развитие на селските райони“. Учениците с интерес беседваха и задаваха въпроси за развитието на селата в региона.