Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 18.11.2023 г. (събота) от 10:00 часа в ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“ – село Бояново ще се проведе учитело-родителска среща. Присъствието е задължително.