Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Новини

Първи учебен ден в ПГ по МСС с. Бояново

Първи учебен ден в ПГ по МСС с. Бояново

И Професионалната гимназия по механизация в земеделието „Ернесто Че Гевара“ започна учебната 2022/2023 с цветя, музика и приветствия. С пожелание да е спорна, присъствена и здрава. Тази учебна година ще е много различна от досегашните. Почти приключва основният ремонт на…

Информация относно ДЗИ по професионална квалификация – част по теория на професията

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ с. Бояново. Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че ДЗИ по професионална квалификация – част по теория на професията през…

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

През учебната 2021/2022г. в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ – с.Бояново стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския…

Съобщение до родителите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и с цел осигуряване на безопасно присъствено обучение на децата в училище, Министерство на образованието и науката ни изпрати списък с антигенни тестове за самотестване за носителство на вируса SARS…